Buskerud

prefLabel
Buskerud
label
Buskerud
type
Fylke
NamedIndividual
fylkesnavn
Buskerud
fylkesnummer
http://skjema.geonorge.no/SOSI/kodeliste/AdmEnheter/2019/Fylkesnummer/06
status
1
sfWithin
Norge
sfContains
Drammen
Flesberg
Flå
Gol
Hemsedal
Hol
Hole
Hurum
Kongsberg
Krødsherad
Lier
Modum
Nedre Eiker
Nes
Nore og Uvdal
Ringerike
Rollag
Røyken
Sigdal
Ål
Øvre Eiker
hasGeometry
http://www.opengis.net/ont/geosparql#asWKT