data.geonorge.no

Løser ID referanser for kjente navnerom i navnerom registeret


Lovlige utforminger av urler

http://data.geonorge.no/{namepace}/so/{localId}
http://data.geonorge.no/{namepace}/so/{localId}/{versionId}
http://data.geonorge.no/{namepace}/so/{theme}/{class}/{localId}/{versionId}

Mapping til WFS kall

WFS 1.1.0 http://data.geonorge.no/{namepace}/so/{localId} -> http://WFSServer?version=1.1.0&request=GetFeature&gml_ID={localId}
WFS 2.0 http://data.geonorge.no/{namepace}/so/{localId} -> http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.elf-au?SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&VERSION=2.0.0&OUTPUTFORMAT=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2&STOREDQUERY_ID=urn:ogc:def:query:OGC-WFS::GetFeatureById&ID={localId}

Eksempel

Bruk av InpireId og Identifikasjon

  <elf-au:administrativeunit gml:id="ELF-LOD1AU_ADMINISTRATIVEUNIT_705611">
    ...
    <au:inspireid>
      <base:identifier>
        <base:localid>172826</base:localid>
        <base:namespace>http://data.geonorge.no/so/AdmEnheterNorge</base:namespace>
        <base:versionid nilreason="missing" />
      </base:identifier>
    </au:inspireid>
    ...
    <au:upperlevelunit xlink:href="http://data.geonorge.no/AdmEnheterNorge/so/ELF-LOD1AU_ADMINISTRATIVEUNIT_705933" />
  </elf-au:administrativeunit>

For å hente dette objektet vil url se ut slik: http://data.geonorge.no/AdmEnheterNorge/so/ELF-LOD1AU_ADMINISTRATIVEUNIT_705611